Abonneren  Inloggen

Archieven typografen en boekverzorgers toegankelijk

18 juni 2019

Huis van het boek | Museum Meermanno gaat de archieven van een aantal toonaangevende typografen en boekverzorgers uit het interbellum conserveren en digitaliseren. Het gaat om de ontwerparchieven van Charles Nypels, Alexandre A.M. Stols, John Buckland Wright, Henri Friedländer en Stefan Schlesinger.

Het museum werkt daaarvoor samen met het Noord-Hollands Archief, waar zich het grootste deel van de correspondentie van A.M. Stols bevindt. De archieven zijn over drie jaar in te zien via de websites van Huis van het boek | Museum Meermanno en het Noord-Hollands Archief.

Inspiratiebron voor hedendaags ontwerp

Het interbellum in Nederland geniet om (cultuur-)historische redenen zowel nationale als internationale belangstelling. Nypels, Stols en Buckland Wright roerden zich volop in het culturele leven, dat ook toen sterk internationaal georiënteerd was. De archieven vormen een unieke bron: de vele brieven en originele manuscripten documenteren een periode van vernieuwing en polarisatie uit de eerste hand. Belangstelling voor deze kunstenaars blijft zeker niet tot Nederland beperkt; hun netwerk strekte uit zich tot ver buiten de landsgrenzen. De moderne Nederlandse grafische vormgeving, die internationaal in hoog aanzien staat, is daar voor een belangrijk deel schatplichtig aan

Overige ontwerpersarchieven Huis van het boek

De conservering en digitalisering van deze archieven staat niet op zich. Eerder heeft het museum met financiering van Metamorfoze het archief van Jean-François van Royen gedigitaliseerd, waarin niet alleen zijn werk als typograaf, maar ook zijn belangrijke activiteiten in de culturele wereld ontsloten zijn. Verder nam het museum met zijn collecties S.H. de Roos en Jan van Krimpen deel aan een project van de Universiteit van Amsterdam voor behoud en digitalisering van de archieven van deze beroemde typografen. Het huidige project is het laatste deel van een project om tot een volledig beeld te komen van de grootste bloeiperiode in de Nederlandse typografie

Huis van het boek en Metamorfoze

Huis van het boek is het gezamenlijk initiatief van de Koninklijke Bibliotheek en Museum Meermanno. Huis van het boek organiseert tentoonstellingen en activiteiten waarin de liefde voor het boek wordt overgebracht aan het publiek.

Metamorfoze is het Nationaal Programma voor het behoud van het papieren erfgoed en is ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek. Het programma is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.