Abonneren  Inloggen

Wijzigingen wettelijke arbo RI&E toetsing

26 maart 2024

Vanaf 1 juli 2022 gelden er strengere eisen voor het toetsen van de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) die gevolgen kunnen hebben voor bedrijven. De Arbeidsinspectie controleert of bedrijven een (actuele) RI&E met bijhorend plan van aanpak hebben. U riskeert een hoge boete bij het niet nakomen van deze wettelijke verplichting, schrijft Peter Tegel, Senior adviseur bij Dienstencentrum.

Om de kwaliteit van de RI&E te borgen is het wettelijk verplicht om de RI&E inclusief het plan van aanpak te laten toetsen door een gecertificeerde Arbo-kerndeskundige of gecertificeerde Arbodienst.

Geen toetsing nodig

De RI&E hoeft niet getoetst te worden wanneer een bedrijf maximaal 25 medewerkers in dienst heeft én er gebruikt gemaakt is van een erkende branche RI&E, zoals de Arbo RI&E Grafimedia. Het gaat hierbij om het aantal medewerkers, niet om het aantal fte’s. Voor alle andere bedrijven is toetsing wel verplicht.

Nieuwe regels voor RI&E toetsing

Per 1 juli 2022 geldt een vernieuwd certificatieschema voor Arbo-kerndeskundigen die toetsen of alle vereiste onderdelen in de RI&E voorkomen en of deze onderdelen ook inhoudelijk aan alle eisen voldoen. Deze mogen dat alleen doen voor de risico’s waarvoor zij gecertificeerd zijn:

  • Arbeids- en Organisatiedeskundige (beoordeelt o.a. psychosociale arbeidsbelasting).
  • Hogere Veiligheidskundige (beoordeelt o.a. machineveiligheid en geluid).
  • Arbeidshygiënist (beoordeelt o.a. fysieke belasting en blootstelling aan gevaarlijke stoffen).

In de praktijk betekent dit dat er, ook voor bedrijven in de grafimediasector, meer dan één Arbo-kerndeskundige moet worden ingezet. De toetsingskosten zullen dus hoger worden. Een zorgpunt is dat tot op heden er zeer weinig nieuw gecertificeerde Arbo-kerndeskundigen zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat er voor de toetsing van RI&E’s lange wachtlijsten gaan ontstaan. Wacht dus niet te lang met het aanvragen van de toetsing.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met de Helpdesk Arbografimedia (info@arbografimedia.nl
of bel 020-5435665).

Peter Tegel is Senior adviseur bij Dienstencentrum: p.tegel@dienstencentrum.com